Pagina principala
Sistem informatic
C.A.S. Olt
Venituri/Cheltuieli
Declaratii avere
Dotari Spital
Proiecte in derulare
Portal pacienti
Contact
Management si Structura
Ambulatoriu Spital
Sectii Clinice
Laborator Analize Medicale Ambulatoriu
Despre noi

Pagina principala
Birou internari - parter (pe hol cu UPU)
Telefoane Centrala   Tel:  0249.431.703
Tel:  0249.431.764
Tel:  0249.431.764
Tel:  0249.436.139
Tel:  0249.431.765
Tel:  0249.436.129
Tel:  0249.431.778
 
Acte necesare internare:
  act de identitate (BI/CI);
     
  bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist;
     
  dovada calitatii de asigurat: adeverinta de salariat, cupon de pensie, adeverinta ajutor social, adeverinta de elev/student, adeverinta platitor CAS, EUROCARD (cetateni straini).
     
 
ATENTIE ! Poti pierde calitatea de asigurat!

Persoanele care sunt internate in urma unei agresiuni sau a unui accident rutier isi pierd calitatea de asigurat conform Legii nr.96/2006 Art. 313

Pentru a nu plati aceste cheltuieli de spitalizare, persoanele accidentate sau agresate sunt interesate in a cere prin instanta sau pe cale amiabila decontarea sumelor cu spitalizarea de la persoana care le-a accidentat sau agresat.

In cazul in care aceste demersuri nu sunt urmate, spitalul se va indrepta impotriva pacientului pentru a recupera suma datorata. Pacientii in cauza pot aduce dovezi (proces-verbal, rezolutie, sentinta judecatoreasca, citatie etc.) impotriva agresorului si din acel moment, unitatea spitaliceasca se va indrepta impotriva celui care le-a pus sanatatea in pericol.
 
  Drepturile asiguratilor
     
  Drepturile pacientului
     
  Externarea pacientilor
 

Legea nr.96/2006 Art. 313
Legea reformei in sanatate


(1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subroga în toate drepturile si obligatiile procesuale ale caselor de asigurari de sanatate si dobândesc calitatea procesuala a acestora, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.

(2) Furnizorii de servicii care acorda asistenta medicala prevazuta la alin. (1) realizeaza o evidenta distincta a acestor cazuri si au obligatia sa comunice lunar casei de asigurari de sanatate cu care se afla în relatie contractuala aceasta evidenta, în vederea decontarii, precum si cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate pentru cazurile respective.

 
form ANUNTURI SI REZULTATE

In aceasta pagina sunt afisate anunturile referitoare la achizitii, anunturi pentru ocuparea unor posturi in cadrul spitalului si alte tipuri de anunturi.

Tot in aceasta pagina vor fi listate si rezultatele obtinute in urma anunturilor emise de personalul spitalului nostru.
b

Pe site-ul Consiliului Judetean Olt, la sectiunea: Informare cetateni –> Concursuri/Examene –> Concursuri -> Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, puteti consulta bibliografia si subiectele orientative pentru concursurile organizate de Spitalul Judetean de Urgenta Slatina https://www.cjolt.ro/ro/concursuri-sju
   

Anunturi


arrow   Anunt SUSPENDARE PROGRAM CU PUBLICUL
arrow   Anunt amanare concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant si Registrator Medical Principal
arrow   Anunt suspendare program cu publicul
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor si Infirmiera
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialiatea Medicina de Laborator
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Principali si Debutanti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate gradul I
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical specialitatea Medicina Generala
arrow   Anunt examen pentru promovare Referent de Specialitate Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident an V specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva si post Chimist Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident an V, specialitatea Pediatrie
arrow   Erata concurs pentru ocupare post Referent de specialitate, grad I
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Anunt amanare concurs pentru ocupare post Medic Rezident an V specialitatea Pediatrie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate grad I
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical specialitatea Medicina Generala
arrow   Anunt examen pentru promovare Registrator Medical Debutant
arrow   Anunt examen pentru promovare in functia de Asistent Social Principal
arrow   Anunt examen pentru promovare Infirmiera debutant
arrow   Anunt examen pentru promovare Asistent Medical
arrow   Anunt examen pentru promovare Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt examen pentru promovare Autopsier Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident an V specialitatea Pediatrie
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Medic Rezident ultimul an specialitatea Reumatologie
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Medic Rezident ultimul an specialitatea Otorinolargologie
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist specialitatea Farmacie
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat - Liftier
arrow   Anunt modificare data concurs pentru ocupare post Director de Ingrijiri
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Rezident
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Rezident specialitatea Otorinolaringologie
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Rezident an V specialitatea Pediatrie
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Rezident specialitatea Reumatologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Rezident an IV specialitatea Oftalmologie
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Chimist Debutant
arrow   Anunt locatie desfasurare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Stomatologie Generala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Director Medical
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Director de Ingrijiri
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Urgenta
arrow   Anunt desfasurare concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel studii medii
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare posturi Functionar Debutant si Curier
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Inginer de Sistem IA
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare posturi Sofer treapta profesionala II si Sofer Autosanitara treapta profesionala III
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare posturi Consilier Juridic IA, Consilier Juridic grad II si Consilier Juridic grad Debutant
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare posturi Muncitori Calificati
arrow   Anunt concurs pentru ocupare 7 posturi Asistent Medical
arrow   Anunt recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
Cerere inscriere
Declaratie disponibilitate
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Functionar Debutant si Curier
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical specialitatea Medicina Generala
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reconstructiva
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident An V specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Pediatrie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel de studii medii
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Inginer de Sistem IA
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Rezident an IV specialitatea Oftalmologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Sofer treapta II si Sofer Autosanitara treapta II
arrow   Anunt examen pentru promovare Asistent Medical Principal
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Functionar Debutant cu nivel studii M si Curier cu nivel studii G
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Obstretica Ginecologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Consilier Juridic gradul IA, Consilier Juridic gradul II, Consilier Juridic grad debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant nivel studii medii
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitori Calificati
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Generala
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina Fizica si de Reabilitare
arrow   Tematica concurs ocupare post Medic Dentist/Stomatolog specialitatea Stomatologie Generala
arrow   Tematica concurs ocupare posturi Medic Specialist specialitatea Pediatrie
arrow   Tematica concurs ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina Fizica si de Reabilitare
arrow   Tematica concurs ocupare post Medic Rezident ultimul an specialitatea ATI
arrow   Anunt de participare
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Rezident an V specialitatea ATI, Medic Specialist specialitatea Medicina Fizica si de Reabilitare, Medic Specialist specialitatea Pediatrie, Medic specialitatea Stomatologie Generala/Medicina Dentara - pag.1
- pag.2
- pag.3
arrow   Anunt publicitar
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Urgenta
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Urgenta
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Sanatate Publica si Management
arrow   Tematica pentru examenul de obtinere a titlului de Biochimist, Chimist si Biolog Specialist _pag.2_ _pag.3_ _pag.4_ _pag.5_
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Chimist Debutant _pag.2_ _pag.3_
arrow   Anunt examen pentru promovare Asistent Medical
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialitatea Boli Infectioase
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Medic Rezident ultimul an, specialitaeta Pediatrie
arrow   Anunt de intentie
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Obstetrica-Ginecologie
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reconstructiva
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Generala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi:
- Medic Specialist specialitatea Chirurgie Generala;
- Medic Specialist specialiatea ATI;
- Medic Specialist specialitatea Chirurgie Plastica Estetica si Microchirurgie Reconstructiva;
- Medic Specialist specialitatea Obstretica Ginecologie;
- Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala

arrow   Comunicat de presa - Finalizare implementare proiect "Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Mehedinti, Dolj si Olt"
arrow   Anunt modificare ora concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt publicitar
Caiet de sarcini
Formulare
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Sanatate Publica si Management
arrow   Tematica si Bibliografie concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Anunt examen pentru promovare Economist I
arrow   Tematica pentru examenul de Medic Specialist specialitatea Boli Infectioase
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV, specialitatea Boli Infectioase
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Medicina de Urgenta
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Sanatate Publica si Management
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Sanatate Publica si Management
arrow   Anunt examen pentru promovare Infirmiera Debutanta
arrow   Anunt examen pentru promovare Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate gradul I si Referent de Specialitate gradul III
arrow   Anunt Publicitar
arrow   Anunt examen pentru promovare Economist I, Economist Debutant si Muncitor Calificat Frizer III
arrow   Anunt examen pentru promovare Psiholog Practicant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Recuperare, medicina fizica si balneologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Boli Infectioase
arrow   Anunt concurs pentru ocuparea functiei de Manager, persoana fizica
Bibliografie
Dispozitie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Stomatologie/Medicina dentara
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Sanatate Publica si Management
arrow   Anunt publicitar
Caiet de sarcini
Model contract
arrow   Anunt recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
Declaratie pe proprie raspundere
Cerere de inscriere
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident V specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Urologie nivel studii S
arrow   Anunt amanare afisare rezultat final concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Principal specialitatea medicina generala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic specialiatea Medicina Generala / Medicina de Familie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate gradul I, nivel studii S
arrow   Anunt proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali
arrow   Anunt modificare proba interviu concurs pentru ocupare posturi Infirmiere, Infirmiere Debutante si Brancardieri
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel de studii Medii
arrow   Tematica examen de Medic Specialist specialiatea Neurologie Pediatrica
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post specialitatea Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post specialitatea Medicina de Urgenta
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post specialitatea Boli Infectioase
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident specialiatea Neurologie Pediatrica si Medic Specialist specialiatea Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor, Muncitor Calificat III, Curier
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic specialiatea Medicina Generala/Medicina de Familie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Autopsier Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Chimist Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist specialitatea Medicina de urgenta si Medic Specialist specialitatea Boli infectioase
arrow   Tematica examen de obtinere a titlului de Biochimist, Chimist si Biolog specialist
arrow   Erata anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat si Muncitor Calificat
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical
arrow   Erata anunt concurs pentru ocupare posturi Brancardieri, Infirmieri si Infirmieri Debutanti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal specialitatea Medicina Generala, nivel de studii PL
arrow   Anunt Publicitar
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant nivel studii PL si Asistent Medical Principal nivel studii PL
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant nivel studii medii
arrow   Erata concurs pentru ocupare posturi Brancardieri, Infirmieri si Infirmieri Debutanti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Brancardier si Infirmiera Debutanta
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate grad I si Referent de Specialitate grad III
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Urologie
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Anestezie Terapie Intensiva
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Stomatologie Generala
arrow   Tematica si Bibliografie concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist, Medic Rezident V si Farmacist
arrow   Anunt examen pentru promovare Asistent Medical
arrow   Anunt recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
Cerere Inscriere
Declaratie disponibilitate
arrow   Bibliografie concurs pentru ocupare post Director, grad II, nivel studii S
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Director, grad II, nivel studii S
arrow   Anunt Etapa a II-a recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare post specialitatea Neonatologie
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare post specialitatea Radiologie-Imagistica Medicala
arrow   Tematica pentru examenul de medic specialist specialitatea Medicina de Familie
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare post specialitatea Obstetrica-Ginecologie
arrow   Anunt examen de promovare Registrator Medical si Registrator Medical Debutant
arrow   Anunt examen de promovare in grad profesional de Profesor CFM Principal
arrow   Anunt examen de promovare pentru functia de Referent gradul III cu nivel de studii superioare
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Dermatovenerologie
arrow   Anunt examen de promovare Infirmiera Debutanta
arrow   Anunt examen de promovare Kinetoterapeut debutant
- pag.2
- pag.3
arrow   Anunt examen de promovare Asistenti Medicali Debutanti cu nivel studii PL
- pag.2
arrow   Anunt recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
- Cerere inscriere
- Declaratie disponibilitate
arrow   Tematica si bibliografie concurs pentru ocupare posturi
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist specialiatea Neonatologie, Radiologie si Imagistica Medicala si post Medic specialiatea Medicina Generala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Obstetrica-Ginecologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist Sef
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Chimist Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Auditor grad profesional II, nivel studii S
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Pediatrica
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Boli Infectioase
arrow   Anunt examen pentru promovare din functia de Muncitor Calificat III Bucatar
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist Sef
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Rezident Anul IV specialitatea Oftalmologie, Medic Specialist specialitatea Obstetrica-Ginecologie, Medic Specialist specialitatea Dermatovenerologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Garderobier
arrow   Bibliografie pentru examenul de promovare in functiile de Psiholog Clinician Principal
arrow   Anunt examen pentru promovare Psiholog Specialist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Sofer Autosanitara III
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Psiholog Stagiar
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic specialiatea Ortopedie Pediatrica
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist specialiatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic specialiatea Boli Infectioase si Farmacist
arrow   Anunt modificare ora concurs pentru ocupare post Medic specialiatea Medicina de Urgenta
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Pediatrica. Tematica concurs.
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel de studii medii
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant si Infirmier
arrow   Anunt de participare
arrow   Anunt locatie desfasurare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Psihiatrie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Cardiologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Sef Serviciu, grad I, cu nivel de studii superioare
arrow   Anunt modificare data concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic rezident la Compartiment dializa peritoneala si al Centrul de dializa
arrow   Anunt pentru concursul de ocupare posturi Registrator Medical Debutant
arrow   ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE ECONOMIST GRD. II
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmiera
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor si Muncitor Necalificat treapta I
arrow   Bibliografie si Tematica concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant specialiatea Dietetica
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident specialitatea Obstetrica-Ginecologie
arrow   Anunt reprogramare examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal cu nivel de studii superioare
arrow   Anunt examen pentru promovare in grad profesional de Psiholog Specialist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Bucatar
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Consilier Juridic grad IA si Consilier Juridic Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant, specialitatea Medicina Generala, nivel de studii PL
arrow   Tematica examen de promovare
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Hematologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident ultimul an, specialitatea Nefrologie
arrow   Anunt examen pentru promovare in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Tematica examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal cu studii superioare specialitatea Medicina Generala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate, Grad I cu nivel studii superioare
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post specialitatea Cardiologie
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post in specialitatea Ortopedie Pediatrica
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic specialitatea Ortopedie Pediatrica si Medic specialiatea Cardiologie
arrow   Anunt examen de promovare Muncitor Calificat III - deratizator, dezinfectator, deparazitor
arrow   Anunt recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
-> Cerere inscriere
-> Declaratie disponibilitate
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic specialitatea Medicina de Urgenta
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel de studii medii
arrow   Anunt si Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Psihiatrie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist specialiatea Boli Infectioase si Farmacist Sef
arrow   Anunt examen de promovare Psiholog Stagiar
arrow   Bibliografie pentru ocupare post Economist Specialist gradul IA
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Economist Specialist gradul IA
arrow   Anunt examen pentru promovare Fizician Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi vacante: Ingrijitor (nivel studii generale), Muncitor Necalificat I (nivel studii generale), Brancardier (nivel studii generale)
arrow   Rectificare la bibliografia pentru examenul de promovare din functia de Registrator Medical nr. 23853/03.09.2018
arrow   Metodologia de calcul a punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice (proba C)
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Hematologie
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Nefrologie
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Obstetrica-Ginecologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medici
arrow   Tematica pentru promovarea din postul de Referent de Specialitate cu studii superioare debutant in gradul profesional superior urmator
arrow   Bibliografie pentru promovarea din postul de Referent de Specialitate cu studii superioare debutant in gradul profesional superior urmator
arrow   Tematica pentru promovarea din postul de Inginer Debutant in gradul profesional superior urmator
arrow   Bibliografie pentru promovarea din postul de Inginer Debutant in gradul profesional superior urmator
arrow   Anunt examen promovare in functia de Inginer II si referent de specialitate gradul III Pag.1Pag.2
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Oncologie Medicala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Boli Infectioase
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Principal studii PL si Asistent Medical Debutant studii Superioare
arrow   Rectificare la Tematica si Bibliografie pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt examen pentru promovare Registrator Medical Debutant
arrow   Anunt examen pentru promovare Muncitori Calificati (Liftier, Zugrav, Electrician, Instalator, Fochist)
arrow   Anunt suspendare examen pentru promovare din functia de Asistent Social Principal cu nivel de studii PL
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medici Specialisti
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmieri Debutanti si Infirmier
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmiera
arrow   Anunt examen promovare in functia de Asistent Social Principal cu nivel de studii superioare
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV (Instalator, Liftier)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical
continuare...
arrow   Bibliografie si Tematica concurs Asistenti Medicali Debutanti, studii PL si SS si Asistenti Medicali Principali
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist si Medic Primar
arrow   Anunt recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073

Cerere de inscriere

Declaratie de disponibilitate
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal specialitatea Balnefizioterapie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal specialitatea Balnefizioterapie nivel studii PL
arrow   Bibliografie si Tematica concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal specialitatea Balneofizioterapie nivel studii PL
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Psiholog Stagiar
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Infirmiera Debutanta
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat treapta IV - Liftier
arrow   Tematica si Bibliografie concurs pentru ocupare post Liftier
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant specialitatea Medicina Generala, nivel de studii PL
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor Studii Generale
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Brancardier si Infirmiera Debutanta
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant specialitatea Medicina Generala, nivel de studii PL
arrow   Tematica si Bibliografie concurs pentru ocupare post Instalator Frigotehnist IV
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Medic Primar specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator Frigotehnist
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Cardiologie
arrow   Bibliografie examen de promovare in functia de Consilier Juridic I si Consilier Juridic II
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Referent de Specialitate Grad III - Tematica
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat si Kinetoterapeut Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat I - Bibliografie si Tematica
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Primar specialitatea Medicina de Laborator, Medic Specialist specialiatea Cardiologie, Farmacist - Tematica
arrow   Anunt examen pentru promovare in functiile de Consilier Juridic Grad II si Consilier Juridic Debutant
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV (Instalator si Liftier)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Kinetoterapeut Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV (Instalator si Liftier)
arrow   Anunt amanare examen de promovare in functia de Infirmier
arrow   Anunt suspendare examen de promovare in functia de Consilier Juridic Gradul I
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat I Electrician si Muncitor Calificat IV Instalator Frigotehnist
arrow   Anunt rectificare examen de promovare in functia de Registrator Medical si Operator Calculator I
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Consilier Juridic Gradul II si promovare in functia de Consilier Juridic I
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Economist Gradul II la Serviciul Administrativ, Aprovizionare si Transport
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Registrator Medical si Operator Calculator I
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Infirmiera
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Asistent Medical
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Economist Gr.I
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Sofer I
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Neonatologie
arrow   Anunt suspendare examen promovare in functia de Sofer I
arrow   Anunt de participare simplificat
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Anunt examen promovare in functia de Sofer I
arrow   Tematica si Bibliografie concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Anunt termen contestatii proba scrisa concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal si Asistenti Medicali Debutanti
arrow   Anunt amanare proba interviu concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate Debutant - Serviciul Administrativ, Aprovizionare - Transport
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist (Sectia Neonatologie si Unitatea de Primiri Urgente); Tematica si bibliografie
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Modele subiecte pentru concurs Sofer II
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si post Asistent Medical Principal, medicina generala, PL
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Inginer Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Instalator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Anunt proba interviu concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist - specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist - specialitatea Medicina Interna
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist - sectia Oftalmologie
arrow   Anunt examen de promovare Biolog
arrow   Anunt examen de promovare Kinetoterapeut Debutant
arrow   Bibliografie si Tematica pentru examenul de promovare in functia de Asistent Medical
arrow   Anunt examen de promovare Asistent Medical Debutant
arrow   Tematica pentru promovare Infirmier Debutant
arrow   Anunt examen de promovare Infirmier Debutant
arrow   Erata
arrow   Erata
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist
arrow   Erata
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Registrator Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Maseur Debutant
arrow   Anunt de Intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist, specialitatea Cardiologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti (PL si S)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV (Liftier)
arrow   Fisa de post Registrator Medical Debutant Serviciul Statistica Medicala
arrow   Fisa de post Registrator Medical Debutant Ambulatoriu
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Registrator Medical Debutant
arrow   Fisa de post Consilier Juridic Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist (specialitatile: Alergologie si Imunologie Clinica, Medicina Sportiva, Cardiologie, Medicina Interna, Oftalmologie, Medicina de Urgenta)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - electrician I
arrow   Bibliografie concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Infirmiere Debutant
arrow   Rectificare la anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal PL, specialitatea Balneofiziologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal PL, specialitatea Balneofiziologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Generalisti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant (sectia Chirurgie Generala)
arrow   Rectificare la Bibliografie si Tematica concurs Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Liftier IV
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat
arrow   Anunt de selectie partener
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
Anexa5
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Deratizator Dezinsector Deparizator IV
arrow   Anunt reprogramare proba scrisa concurs pentru ocuparea functiilor de Sef de Sectie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi: Medic Specialist, Biolog, Medic Rezident
arrow   Rectificare la programarea probelor la concursurile / examenele pentru ocuparea functiilor de sef sectie / laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post vacant Asistent Medical Debutant specialitatea Medicina Generala
arrow   Programarea probelor la concursurile/ examenele pentru ocuparea functiilor de sef sectie/laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant PL specialitatea Farmacie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Farmacist, Medici
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post temporar vacant Electrician I
arrow   Metodologie privind organizarea concursului pentru ocuparea functiilor de Sef Sectie, Sef Laborator, Sef Serviciu
arrow   Anunt concurs pentru ocuparea functiilor de Medic Sef (Unitate Primire Urgente, Sectii, Laboratoare, Centru de Hemodializa)
arrow   Programarea probelor la concursul pentru ocuparea functiilor de Medic Sef
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist, Medic Rezident anul IV, Farmacist, Biolog
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Brancardieri
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Metodologie concurs ocupare posturi Sef Sectie / Serviciu / Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Sef Sectie / Serviciu / Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmiera Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medici si Farmacist
arrow   Anunt de Intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist, specialitatea Chirurgie Toracica
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Lacatus Mecanic I, Liftier III, Liftier IV
arrow   Anunt examen promovare Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs ocupare post Inginer Specialist IA
arrow   Anunt de Intentie
arrow   Anunt RECTIFICARE privind concurs pentru ocupare post Fizician Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Fizician Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist (specialitatea medicina de laborator), Medic Specialist (specialitatea radiologie si imagistica medicala) si Medic Specialist (specialitatea ortopedie si traumatologie)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist (specialitatea gastroenterologie) si Biolog Debutant (Laborator de Analize Medicale)
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Kinetoterapeut Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti (PL), specialitatea Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti si Asistenti Medicali Principali Medicina Generala; Tematica concurs
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Brancardier
arrow   Tematica concurs pentru ocupare posturi Farmacist
arrow   Tematica si bibliografie concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist si Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmiere Debutant
arrow   Anunt concurs posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti sectii chirurgicale
arrow   Bibliografie si Tematica pentru concurs Asistenti Medicali Debutanti
arrow   Fise de Post pentru concurs posturi Asistenti Medicali Debutanti
arrow   Anunt concurs posturi Asistenti Medicali Debutanti
arrow   Anunt concurs posturi Medic Specialist (Urologie, Gastroenterologie) si Biolog Debutant (Laborator Analize Medicale)
arrow   Anunt suspendare concurs Asistent Medical Debutant la Serviciul Judetean de Medicina Legala
arrow   Metodologie de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director
arrow   Anunt concurs Asistent Medical Debutant, nivel studii PL, specialitatea Laborator
arrow   Anunt concurs Director Medical si Director de Ingrijiri
arrow   Tematica si Fisa Postului pentru postul Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs Asistent Medical Principal Medicina Generala si Asistent Medical Debutant Medicina Generala
arrow   Anunt concurs Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Anunt concurs Asistenti Medicali Principali
arrow   Anunt concurs Brancardieri
arrow   Anunt examen de promovare Secretar Serviciul Administrativ, Aprovizionare - Transport
arrow   Concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt suspendare concursuri
arrow   Hotarare Comitet Director privind suspendare concursuri
arrow   Concurs pentru ocupare posturi Infirmieri si Brancardieri
arrow   Concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist OG si Farmacist
arrow   Concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant PL
arrow   Concurs pentru ocuparea unui post Sofer II
arrow   Concurs pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica
arrow   Concurs post Consilier Juridic IA la Serviciul Achizitii Publice
arrow   Concurs Medic specialitatea Diabet
arrow   Concurs Arhivar
arrow   Concurs Medici (1 post medic specialitatea Urologie, Compartiment Urologie; 1 post medic specialitatea Ortopedie si Traumatologie, Sectia Ortopedie si Traumatologie; 1 post medic specialitatea Sanatate Publica si Management, Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale)
arrow   Concurs Sef Birou Juridic si Relatii cu Publicul (1 post) si Sef Birou Salarizare (1 post)
arrow   ERATA - Concurs asistenti medicali generalisti (+ 1 post asist medical debutant la compartimentul endoscopie bronsica - Scornicesti)
arrow   Concurs asistenti medicali generalisti (1 post gastroenterologie, 5 posturi ATI, 4 posturi chirurgie generala)
arrow   Concurs medici (urologie, ortopedie si traumatologie, sanatate publica si management)
arrow   Anunt suspenare concurs arhivar
arrow   Centralizator verificare dosare concurs arhivar
arrow   Bibliografie concurs manager
arrow   Tematica concurs manager
arrow   Anunt concurs manager
arrow   Concurs arhivar
arrow   Concurs auditor gradul I la Compartimentul audit intern
arrow   Concurs medici
arrow   Concurs economist - 2 posturi
arrow   Licitatie autoturism Logan MCV avariat
arrow   Erata anunt concurs secretar debutant
arrow   Anunt concurs secretar debutant
arrow   Anunt concurs medici
arrow   Anunt voluntariat
arrow   Anunt concurs asistenti medicali, psiholog stagiar, autopsier debutant
arrow   Bibliografie
arrow   Anunt licitatie publica deschisa cu strigare pentru auto Dacia Logan MCV avariat
arrow   Anunt licitatie publica deschisa cu strigare pentru auto Dacia Logan MCV avariat
     

Rezultatearrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate gradul I
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate gradul I
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate gradul I
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate gradul I
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Referent de Specialitate gradul III
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Referent de Specialitate gradul III
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical specialitatea Medicina Generala
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident an V specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Chimist Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Referent de specialitate grad III
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical specialitatea Medicina Generala
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical specialitatea Medicina Generala
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Rezident an V specialitatea Pediatrie
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical specialitatea Medicina Generala
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Registrator Medical
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Infirmiera
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Autopsier
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Asistent Social
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Infirmier
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Registrator Medical
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Autopsier
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Asistent Social Principal
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Registrator Medical
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Infirmiera
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical cu nivel studii PL
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Autopsier
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat - Liftier treapta IV
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat - Liftier treapta IV
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat - Liftier
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat - Liftier, treapta IV
arrow   Rezultat final examen pentru ocupare post de Director Medical
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post de Director de Ingrijiri
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocuparea functiei de Director Medical
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocuparea functiei de Director Ingrijiri
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident ultimul an specialiatea Reumatologie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident ultimul an specialitatea Reumatologie
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident an V specialitatea Pediatrie
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident ultimul an specialitatea Otorinolaringologie
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat contestatii proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Medic Rezident an IV specialitatea Oftalmologie
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali
arrow   Rezultat contestatii proba interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Chimist Debutant
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali
arrow   Rezultat contestatii proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Medicina de Urgenta
arrow   Rezultat final recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat etapa a II-a recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat contestatii verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali
arrow   Rezultat etapa I verificare dosare recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel studii Medii
arrow   Rezultat contestatii proba interviu concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel studii Medii
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel studii Medii
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Rezident Anul V specialitatea ATI
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Medic Rezident Anul IV specialitatea Oftalmologie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Pediatrie
arrow   Rezultat contestatii proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel studii medii
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel studii medii
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal nivel studii superioare
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Functionar Debutant si Curier cu nivel studii medii
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Sofer trapta profesionala II si Sofer autosanitara treapta profesionala III
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Consilier Juridic gradul IA, Consilier Juridic gradul II si Consilier Juridic gradul Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu studii medii
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat - Telefonist treapta III si posturi Muncitor Calificat: Fochist treapta IV, Electrician treapta I, Zugrav treapta I, Tamplar treapta I, Liftier treapta II
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal nivel studii superioare
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Obstetrica Ginecologie
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Stomatologie Generala/Medicina Dentara
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Stomatologie Generala/Medicina Dentara
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Pediatrie
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident an V specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Generala
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Urgenta
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Urgenta
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Chimist Debutant
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialitatea Boli Infectioase
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Sanatate Publica si Management
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reconstructiva
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Generala
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Obstretica Ginecologie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Sanatate Publica si Management
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Consilier Juridic grad profesional Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Rezultat proba practica/clinica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Rezultat final proba scrisa concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Consilier Juridic grad profesional Debutant
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Economist IA
arrow   Rezultat proba scrisa examen de promovare in functia de Economist IA
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident an IV specialiatea Boli Infectioase
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Manager
arrow   Rezultat proba sustinere proiect de management concurs pentru ocuparea functiei de Manager
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru promovarea in functia de Economist IA
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocuparea functiei de Manager
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Referent de Specialitate grad Debutant si Referent de Specialitate grad III
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocuparea functiei de Manager
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Referent de Specialitate grad Debutant si Referent de Specialitate grad III
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Infirmier
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical cu nivel studii Superioare si Asistent Medical cu nivel studii PL
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Infirmier
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical cu nivel de studii superioare si Asistent Medical cu nivel de studii PL
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia Economist IA, Economist II si Muncitor Calificat II frizer
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate grad Debutant si Referent de Specialitate gradul III
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Psiholog Specialist
arrow   Rezultat final recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Stomatologie/Medicina Dentara
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovare in functia de Economist IA, Economist II si Muncitor Calificat II frizer
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovare in functia de Psiholog Specialist
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Dtomatologie/Medicina Dentara
arrow   Rezultat etapa a II-a recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovare in functia de Asistent Medical si Infirmiera
arrow   Rezultat etapa I verificare dosare recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovare in functia de Economist I, Economist Debutant si Muncitor Calificat III Frizer
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
arrow   Rezultat proba practica/clinica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovare Psiholog Practicant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Boli Infectioase
arrow   Rezultat proba practica/clinica concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Boli Infectioase
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Medic pecialitatea Boli Infectioase
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Rezident V specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
arrow   Rezultat proba practica/clinica concurs pentru ocupare post Medic Rezident V specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Medic Rezident V specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Urologie
arrow   Rezultat proba practica/clinica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Urologie
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Urologie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi farmacist
arrow   Rezultat proba practica/clinica concurs pentru ocupare posturi farmacist
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi farmacist
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post medic specialitatea Medicina Generala/Medicina de Familie
arrow   Rezultat proba practica/clinica concurs pentru ocupare post medic specialitatea Medicina Generala/Medicina de Familie
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post medic specialitatea Medicina Generala/Medicina de Familie
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate grad I, nivel studii S
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate grad I, nivel studii S
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor si Curier
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor si Curier
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Medicina Generala/Medicina de familie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Principal specialitatea Medicina Generala - pag.2
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor si Curier
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat si posturi Muncitori Calificati
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat si posturi Muncitori Calificati
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Autopsier treapta Debutant nivel studii M
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Autopsier treapta Debutant nivel studii M
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Autopsier treapta Debutant nivel studii M
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Principal specialitatea Medicina Generala
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel studii Medii
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant specialitatea Radiologie-Imagistica Medicala nivel studii PL si Asistent Medical Principal specialitatea Farmacie nivel de studii PL
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor si Curier
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
arrow   Rezultat contestatii proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel de studii Medii
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat si posturi Muncitori Calificati
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Principal specialitatea Medicina Generala
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala nivel studii PL si Asistent Medical Principal specialiatea Farmacie nivel studii PL
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Infirmiere, Infirmiere Debutante si Brancardier
arrow   Rezultat final proba scrisa concurs pentru ocupare post Chimist Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Chimist Debutant
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Boli Infectioase
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Medicina de Urgenta
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Autopsier, grad Debutant, nivel studii M
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant nivel studii medii
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Consilier Juridic
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Infirmieri, Infirmieri Debutanti si Brancardieri
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant specialitatea Radiologie-Imagistica Medicala nivel studii PL si Asistent Medical Principal specialiatea Farmacie nivel de studii PL
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat si Muncitori Calificati
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant specialiatea Medicina Generala nivel de studii PL, Asistent Medical Principal specialiatea Medicina Generala nivel de studii S si Asistent Medical Principal specialiatea Medicina Generala nivel de studii PL
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Infirmier, Infirmier Debutant si Brancardier
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate grad I si Referent de Specialitate grad III
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel studii medii
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate grad I si Referent de Specialitate grad III
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate grad I si Referent de Specialitate grad III
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant specialiatea Radiologie-Imagistica Medicala nivel studii PL, post Asistent Medical Principal specialiatea Radiologie-Imagistica Medicala nivel de studii PL si posturi Asistent Medical Principal specialiatea Farmacie nivel studii PL
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Stomatologie/Medicina Dentara
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi de Infirmier, Infirmier Debutant si Brancardier
arrow   Rezultat final al procesului de recrutare si selectie personal pentru angajarea unor experti in afara organigramei pentru desfasurarea de activitati in cadrul proiectului POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Farmacist
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate I si Referent de Specialitate III
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Director grad II, nivel studii S
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat etapa a II-a recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Director, grad II, nivel studii S
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Farmacist
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Stomatologie/Medicina Dentara
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Director, grad II, nivel studii S
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident V, specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Urologie
arrow   Rezultat etapa I verificare dosare recrutare si selectie personal Proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Director grad II nivel studii S
arrow   Rezultat final examen pentru promovare in functia de Registrator Medical Principal si Registrator Medical
arrow   Rezultat final examen pentru promovare in functia de Profesor CFM principal
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovare in functia de Registrator Medical Principal si Registrator Medical
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovare in functia de Profesor CFM principal
arrow   Rezultat final examen pentru promovare in functia de Referent grad III cu nivel de studii superioare
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovare in functia de Referent grad III cu nivel de studii superioare
arrow   Rezultat final al procesului de recrutare si selectie personal pentru angajarea unor experti in afara organigramei pentru desfasurarea de activitati in cadrul proiectului POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat final la examenunl pentru promovare in functia de Infirmiera
arrow   Rezultat etapa a II-a a procesului de recrutare si selectie personal pentru angajarea unor experti in afara organigramei pentru desfasurarea de activitati in cadrul proiectului POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Registrator Medical PrincipalS
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Infirmier
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Profesor CFM
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Kinetoterapeut
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Kinetoterapeut
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Referent gradul III cu nivel de studii superioare
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic specialiatea Medicina generala/Medicina de familie
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Neonatologie
arrow   Rezultat verificare dosare recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Obstetrica-Ginecologie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Auditor grad profesional II, nivel studii S
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Dermatovenerologie
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Infirmiera
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Auditor, grad profesional II, nivel studii S
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovare Kinetoterapeut debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru promovarea in functia de asistent medical
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Auditor grad profesional II, nivel studii S
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Chimist Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Farmacist Sef
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Auditor grad profesional II, nivel studii S
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Garderobier
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Garderobier
arrow   Rezultat contestatii proba scrisa concurs pentru ocupare post Garderobier
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Garderobier
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare post Farmacist Sef
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea unui post de Muncitor Calificat III
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Psiholog Stagiar
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Psiholog Stagiar
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Sofer Autosanitara treapta profesionala III
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Farmacist Sef
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Boli Infectioase
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru pentru promovarea in functia de Muncitor Calificat II Bucatar
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Dermatovenerologie
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Rezident anul IV specialitatea Oftalmologie
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Obstetrica-Ginecologie
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Psiholog Stagiar
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Psiholog Principal
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Psiholog Principal
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Garderobier
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Sofer Autosanitara, treapta profesionala III
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Psiholog Stagiar
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de de Psiholog Principal
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic specialiatea Ortopedie Pediatrica
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic specialiatea Medicina de Urgenta
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel de studii medii
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Chirurgie Pediatrica
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel studii medii
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Sef Serviciu gradul I, nivel studii superioare