Pagina principala
Sistem informatic
C.A.S. Olt
Venituri/Cheltuieli
Declaratii avere
Dotari Spital
Proiecte in derulare
Portal pacienti
Contact
Management si Structura
Ambulatoriu Spital
Sectii Clinice
Laborator Analize Medicale Ambulatoriu
Despre noi

Pagina principala
Birou internari - parter (pe hol cu UPU)
Telefoane Centrala   Tel:  0249.431.703
Tel:  0249.431.764
Tel:  0249.431.764
Tel:  0249.436.139
Tel:  0249.431.765
Tel:  0249.436.129
Tel:  0249.431.778
 
Acte necesare internare:
  act de identitate (BI/CI);
     
  bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist;
     
  dovada calitatii de asigurat: adeverinta de salariat, cupon de pensie, adeverinta ajutor social, adeverinta de elev/student, adeverinta platitor CAS, EUROCARD (cetateni straini).
     
 
ATENTIE ! Poti pierde calitatea de asigurat!

Persoanele care sunt internate in urma unei agresiuni sau a unui accident rutier isi pierd calitatea de asigurat conform Legii nr.96/2006 Art. 313

Pentru a nu plati aceste cheltuieli de spitalizare, persoanele accidentate sau agresate sunt interesate in a cere prin instanta sau pe cale amiabila decontarea sumelor cu spitalizarea de la persoana care le-a accidentat sau agresat.

In cazul in care aceste demersuri nu sunt urmate, spitalul se va indrepta impotriva pacientului pentru a recupera suma datorata. Pacientii in cauza pot aduce dovezi (proces-verbal, rezolutie, sentinta judecatoreasca, citatie etc.) impotriva agresorului si din acel moment, unitatea spitaliceasca se va indrepta impotriva celui care le-a pus sanatatea in pericol.
 
  Drepturile asiguratilor
     
  Drepturile pacientului
     
  Externarea pacientilor
 

Legea nr.96/2006 Art. 313
Legea reformei in sanatate


(1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subroga în toate drepturile si obligatiile procesuale ale caselor de asigurari de sanatate si dobândesc calitatea procesuala a acestora, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.

(2) Furnizorii de servicii care acorda asistenta medicala prevazuta la alin. (1) realizeaza o evidenta distincta a acestor cazuri si au obligatia sa comunice lunar casei de asigurari de sanatate cu care se afla în relatie contractuala aceasta evidenta, în vederea decontarii, precum si cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate pentru cazurile respective.

 
form ANUNTURI SI REZULTATE

In aceasta pagina sunt afisate anunturile referitoare la achizitii, anunturi pentru ocuparea unor posturi in cadrul spitalului si alte tipuri de anunturi.

Tot in aceasta pagina vor fi listate si rezultatele obtinute in urma anunturilor emise de personalul spitalului nostru.
b

   

Anunturi


arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant, specialitatea Medicina Generala, nivel de studii PL
arrow   Tematica examen de promovare
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Hematologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Rezident ultimul an, specialitatea Nefrologie
arrow   Anunt examen pentru promovare in functia de Asistent Medical Principal
arrow   Tematica examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal cu studii superioare specialitatea Medicina Generala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate, Grad I cu nivel studii superioare
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post specialitatea Cardiologie
arrow   Tematica concurs pentru ocupare post in specialitatea Ortopedie Pediatrica
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic specialitatea Ortopedie Pediatrica si Medic specialiatea Cardiologie
arrow   Anunt examen de promovare Muncitor Calificat III - deratizator, dezinfectator, deparazitor
arrow   Anunt recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
-> Cerere inscriere
-> Declaratie disponibilitate
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic specialitatea Medicina de Urgenta
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel de studii medii
arrow   Anunt si Tematica concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Psihiatrie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist specialiatea Boli Infectioase si Farmacist Sef
arrow   Anunt examen de promovare Psiholog Stagiar
arrow   Bibliografie pentru ocupare post Economist Specialist gradul IA
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Economist Specialist gradul IA
arrow   Anunt examen pentru promovare Fizician Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi vacante: Ingrijitor (nivel studii generale), Muncitor Necalificat I (nivel studii generale), Brancardier (nivel studii generale)
arrow   Rectificare la bibliografia pentru examenul de promovare din functia de Registrator Medical nr. 23853/03.09.2018
arrow   Metodologia de calcul a punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice (proba C)
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Hematologie
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Nefrologie
arrow   Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea Obstetrica-Ginecologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medici
arrow   Tematica pentru promovarea din postul de Referent de Specialitate cu studii superioare debutant in gradul profesional superior urmator
arrow   Bibliografie pentru promovarea din postul de Referent de Specialitate cu studii superioare debutant in gradul profesional superior urmator
arrow   Tematica pentru promovarea din postul de Inginer Debutant in gradul profesional superior urmator
arrow   Bibliografie pentru promovarea din postul de Inginer Debutant in gradul profesional superior urmator
arrow   Anunt examen promovare in functia de Inginer II si referent de specialitate gradul III Pag.1Pag.2
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Oncologie Medicala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Boli Infectioase
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Principal studii PL si Asistent Medical Debutant studii Superioare
arrow   Rectificare la Tematica si Bibliografie pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt examen pentru promovare Registrator Medical Debutant
arrow   Anunt examen pentru promovare Muncitori Calificati (Liftier, Zugrav, Electrician, Instalator, Fochist)
arrow   Anunt suspendare examen pentru promovare din functia de Asistent Social Principal cu nivel de studii PL
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medici Specialisti
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmieri Debutanti si Infirmier
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmiera
arrow   Anunt examen promovare in functia de Asistent Social Principal cu nivel de studii superioare
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV (Instalator, Liftier)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical
continuare...
arrow   Bibliografie si Tematica concurs Asistenti Medicali Debutanti, studii PL si SS si Asistenti Medicali Principali
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist si Medic Primar
arrow   Anunt recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073

Cerere de inscriere

Declaratie de disponibilitate
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal specialitatea Balnefizioterapie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal specialitatea Balnefizioterapie nivel studii PL
arrow   Bibliografie si Tematica concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal specialitatea Balneofizioterapie nivel studii PL
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Psiholog Stagiar
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Infirmiera Debutanta
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat treapta IV - Liftier
arrow   Tematica si Bibliografie concurs pentru ocupare post Liftier
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant specialitatea Medicina Generala, nivel de studii PL
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor Studii Generale
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Brancardier si Infirmiera Debutanta
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant specialitatea Medicina Generala, nivel de studii PL
arrow   Tematica si Bibliografie concurs pentru ocupare post Instalator Frigotehnist IV
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Medic Primar specialitatea Medicina de Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator Frigotehnist
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Cardiologie
arrow   Bibliografie examen de promovare in functia de Consilier Juridic I si Consilier Juridic II
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Referent de Specialitate Grad III - Tematica
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat si Kinetoterapeut Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat I - Bibliografie si Tematica
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Primar specialitatea Medicina de Laborator, Medic Specialist specialiatea Cardiologie, Farmacist - Tematica
arrow   Anunt examen pentru promovare in functiile de Consilier Juridic Grad II si Consilier Juridic Debutant
arrow   Rectificare anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV (Instalator si Liftier)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Kinetoterapeut Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV (Instalator si Liftier)
arrow   Anunt amanare examen de promovare in functia de Infirmier
arrow   Anunt suspendare examen de promovare in functia de Consilier Juridic Gradul I
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat I Electrician si Muncitor Calificat IV Instalator Frigotehnist
arrow   Anunt rectificare examen de promovare in functia de Registrator Medical si Operator Calculator I
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Consilier Juridic Gradul II si promovare in functia de Consilier Juridic I
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Economist Gradul II la Serviciul Administrativ, Aprovizionare si Transport
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Registrator Medical si Operator Calculator I
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Infirmiera
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Asistent Medical
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Economist Gr.I
arrow   Anunt examen de promovare in functia de Sofer I
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Neonatologie
arrow   Anunt suspendare examen promovare in functia de Sofer I
arrow   Anunt de participare simplificat
arrow   Anunt suspendare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Anunt examen promovare in functia de Sofer I
arrow   Tematica si Bibliografie concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Anunt termen contestatii proba scrisa concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal si Asistenti Medicali Debutanti
arrow   Anunt amanare proba interviu concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate Debutant - Serviciul Administrativ, Aprovizionare - Transport
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist (Sectia Neonatologie si Unitatea de Primiri Urgente); Tematica si bibliografie
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Modele subiecte pentru concurs Sofer II
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si post Asistent Medical Principal, medicina generala, PL
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Inginer Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Instalator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Anunt proba interviu concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist - specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist - specialitatea Medicina Interna
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist - sectia Oftalmologie
arrow   Anunt examen de promovare Biolog
arrow   Anunt examen de promovare Kinetoterapeut Debutant
arrow   Bibliografie si Tematica pentru examenul de promovare in functia de Asistent Medical
arrow   Anunt examen de promovare Asistent Medical Debutant
arrow   Tematica pentru promovare Infirmier Debutant
arrow   Anunt examen de promovare Infirmier Debutant
arrow   Erata
arrow   Erata
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist
arrow   Erata
arrow   Anunt anulare concurs pentru ocupare post Registrator Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Maseur Debutant
arrow   Anunt de Intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist, specialitatea Cardiologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti (PL si S)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV (Liftier)
arrow   Fisa de post Registrator Medical Debutant Serviciul Statistica Medicala
arrow   Fisa de post Registrator Medical Debutant Ambulatoriu
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Registrator Medical Debutant
arrow   Fisa de post Consilier Juridic Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist (specialitatile: Alergologie si Imunologie Clinica, Medicina Sportiva, Cardiologie, Medicina Interna, Oftalmologie, Medicina de Urgenta)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - electrician I
arrow   Bibliografie concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Infirmiere Debutant
arrow   Rectificare la anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal PL, specialitatea Balneofiziologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal PL, specialitatea Balneofiziologie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Generalisti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant (sectia Chirurgie Generala)
arrow   Rectificare la Bibliografie si Tematica concurs Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Liftier IV
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat
arrow   Anunt de selectie partener
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
Anexa5
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Deratizator Dezinsector Deparizator IV
arrow   Anunt reprogramare proba scrisa concurs pentru ocuparea functiilor de Sef de Sectie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi: Medic Specialist, Biolog, Medic Rezident
arrow   Rectificare la programarea probelor la concursurile / examenele pentru ocuparea functiilor de sef sectie / laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post vacant Asistent Medical Debutant specialitatea Medicina Generala
arrow   Programarea probelor la concursurile/ examenele pentru ocuparea functiilor de sef sectie/laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant PL specialitatea Farmacie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Farmacist, Medici
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post temporar vacant Electrician I
arrow   Metodologie privind organizarea concursului pentru ocuparea functiilor de Sef Sectie, Sef Laborator, Sef Serviciu
arrow   Anunt concurs pentru ocuparea functiilor de Medic Sef (Unitate Primire Urgente, Sectii, Laboratoare, Centru de Hemodializa)
arrow   Programarea probelor la concursul pentru ocuparea functiilor de Medic Sef
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist, Medic Rezident anul IV, Farmacist, Biolog
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Brancardieri
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Metodologie concurs ocupare posturi Sef Sectie / Serviciu / Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Sef Sectie / Serviciu / Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmiera Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medici si Farmacist
arrow   Anunt de Intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist, specialitatea Chirurgie Toracica
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Lacatus Mecanic I, Liftier III, Liftier IV
arrow   Anunt examen promovare Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs ocupare post Inginer Specialist IA
arrow   Anunt de Intentie
arrow   Anunt RECTIFICARE privind concurs pentru ocupare post Fizician Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Fizician Medical Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist (specialitatea medicina de laborator), Medic Specialist (specialitatea radiologie si imagistica medicala) si Medic Specialist (specialitatea ortopedie si traumatologie)
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Medic Specialist (specialitatea gastroenterologie) si Biolog Debutant (Laborator de Analize Medicale)
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt concurs pentru ocupare post Kinetoterapeut Debutant
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti (PL), specialitatea Laborator
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti si Asistenti Medicali Principali Medicina Generala; Tematica concurs
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Brancardier
arrow   Tematica concurs pentru ocupare posturi Farmacist
arrow   Tematica si bibliografie concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist si Farmacist
arrow   Anunt concurs pentru ocupare posturi Infirmiere Debutant
arrow   Anunt concurs posturi Asistenti Medicali Debutanti Generalisti sectii chirurgicale
arrow   Bibliografie si Tematica pentru concurs Asistenti Medicali Debutanti
arrow   Fise de Post pentru concurs posturi Asistenti Medicali Debutanti
arrow   Anunt concurs posturi Asistenti Medicali Debutanti
arrow   Anunt concurs posturi Medic Specialist (Urologie, Gastroenterologie) si Biolog Debutant (Laborator Analize Medicale)
arrow   Anunt suspendare concurs Asistent Medical Debutant la Serviciul Judetean de Medicina Legala
arrow   Metodologie de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director
arrow   Anunt concurs Asistent Medical Debutant, nivel studii PL, specialitatea Laborator
arrow   Anunt concurs Director Medical si Director de Ingrijiri
arrow   Tematica si Fisa Postului pentru postul Asistent Medical Debutant
arrow   Anunt concurs Asistent Medical Principal Medicina Generala si Asistent Medical Debutant Medicina Generala
arrow   Anunt concurs Asistenti Medicali Debutanti Generalisti
arrow   Anunt concurs Asistenti Medicali Principali
arrow   Anunt concurs Brancardieri
arrow   Anunt examen de promovare Secretar Serviciul Administrativ, Aprovizionare - Transport
arrow   Concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Anunt de intentie
arrow   Anunt suspendare concursuri
arrow   Hotarare Comitet Director privind suspendare concursuri
arrow   Concurs pentru ocupare posturi Infirmieri si Brancardieri
arrow   Concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist OG si Farmacist
arrow   Concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant PL
arrow   Concurs pentru ocuparea unui post Sofer II
arrow   Concurs pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica
arrow   Concurs post Consilier Juridic IA la Serviciul Achizitii Publice
arrow   Concurs Medic specialitatea Diabet
arrow   Concurs Arhivar
arrow   Concurs Medici (1 post medic specialitatea Urologie, Compartiment Urologie; 1 post medic specialitatea Ortopedie si Traumatologie, Sectia Ortopedie si Traumatologie; 1 post medic specialitatea Sanatate Publica si Management, Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale)
arrow   Concurs Sef Birou Juridic si Relatii cu Publicul (1 post) si Sef Birou Salarizare (1 post)
arrow   ERATA - Concurs asistenti medicali generalisti (+ 1 post asist medical debutant la compartimentul endoscopie bronsica - Scornicesti)
arrow   Concurs asistenti medicali generalisti (1 post gastroenterologie, 5 posturi ATI, 4 posturi chirurgie generala)
arrow   Concurs medici (urologie, ortopedie si traumatologie, sanatate publica si management)
arrow   Anunt suspenare concurs arhivar
arrow   Centralizator verificare dosare concurs arhivar
arrow   Bibliografie concurs manager
arrow   Tematica concurs manager
arrow   Anunt concurs manager
arrow   Concurs arhivar
arrow   Concurs auditor gradul I la Compartimentul audit intern
arrow   Concurs medici
arrow   Concurs economist - 2 posturi
arrow   Licitatie autoturism Logan MCV avariat
arrow   Erata anunt concurs secretar debutant
arrow   Anunt concurs secretar debutant
arrow   Anunt concurs medici
arrow   Anunt voluntariat
arrow   Anunt concurs asistenti medicali, psiholog stagiar, autopsier debutant
arrow   Bibliografie
arrow   Anunt licitatie publica deschisa cu strigare pentru auto Dacia Logan MCV avariat
arrow   Anunt licitatie publica deschisa cu strigare pentru auto Dacia Logan MCV avariat
     

Rezultatearrow   Rezultat etapa a II-a recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovare Muncitor Calificat III - DDD
arrow   Rezultat verificare dosare recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant cu nivel Studii Medii
arrow   Rezultat contestatie proba scrisa concurs pentru ocupare post Economist Specialist IA
arrow   Rectificare rezultat concurs pentru ocupare post Economist Specialist IA
arrow   Rezultat final examen pentru promovare in functia de Psiholog Practicant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Economist Specialist IA
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovare in functia de Psiholog Practicant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Brancardier
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Brancardier
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Economist Specialist IA
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovare Psiholog Practicant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Oncologie Medicala
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Brancardieri, Ingrijitor, Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Fizician
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Ingrijitori, Muncitor Necalificat si Brancardier
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Fizician Medical
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea in functia de Referent de Specialitate cu studii superioare gradul III si Inginer II
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Boli Infectioase
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Registrator Medical
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Infirmieri Debutanti si a unui post de Infirmier
arrow   Rezultat verificare indeplinire conditii de participare la examenul pentru promovarea in functia de Referent de Specialitate cu studii superioare si Inginer II
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovare in functia de Registrator Medical
arrow   Rezultat final examen pentru promovare Muncitori Calificati
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Infirmieri Debutanti si post Infirmier
arrow   Catalog definitiv cu punctajele finale concurs pentru ocupre post Medic Specialist specialiatea Medicina Interna
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant cu nivel studii PL, Asistent Medical Principal cu nivel studii PL si Asistent Medical Debutant cu nivel stutii S
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea Muncitori Calificati
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat contestatii la proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant cu nivel studii PL, Asistent Medical Principal cu nivel studii PL si Asistent Medical Debutant cu nivel de studii S
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Infirmieri Debutanti si a unui post de Infirmier
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant cu nivel studii PL, Asistent Medical Principal cu nivel studii PL si Asistent Medical Debutant cu nivel de studii superioare
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Registrator Medical Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV Instalator si Muncitor Calificat IV Liftier
arrow   Rezultat verificare dosare examen de promovare Muncitori Calificati
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Chirurgie Pediatrica
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Infirmieri Debutanti si Infirmier
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru promovare Asistent Social Principal cu nivel studii PL
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant cu nivel studii PL, Asistent Medical Principal cu nivel studii PL si Asistent Medical Debutant cu nivel studii superioare
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV - Instalator si Liftier
arrow   Rezultat final al procesului recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Medici
arrow   Rezultat etapa a II-a recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat verificare dosare recrutare si selectie personal proiect POCU/91/4/8/109073
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat final verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Medici
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat proba practica concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Rezultat proba practica concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Medici
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Psiholog Stagiar
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Asistent Medical grad Principal specialiatea Balneofizioterapie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Liftier
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Psiholog Stagiar
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Liftier
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Liftier
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Liftier
arrow   Rezultat contestatii concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Brancardier
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Ingrijitor
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Brancardier
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor Studii Generale
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Brancardier si Infirmiera Debutanta
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant PL
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Ingrijitor
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Brancardier si Infirmiera Debutanta
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator Frigotehnist
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant PL  Pag1 Pag2
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator Frigotehnist
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator Frigotehnist
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator Frigotehnist
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat I
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Kinetoterapeut Debutant
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat I
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Kinetoterapeut Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat I
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Kinetoterapeut Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Liftier
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Medic Primar specialitatea Medicina de Laborator si Farmacist
arrow   Rezultat proba scrisa concurs promovare in functia de Referent de Specialitate Grad III
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Rezultat contestatii concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Kinetoterapeut Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat I
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Liftier
arrow   Rezultat final concurs pentru promovarea in functia de Consilier Juridic Grad I si Consilier Juridic Grad II
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat IV - Instalator
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru promovarea in functia de Consilier Juridic Grad I si Consilier Juridic Grad II
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Referent de Specialitate Gradul III
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I Electrician
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Consilier Juridic Grad I si Consilier Juridic Grad II
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Infirmier
arrow   Rezultat (proba scrisa) examen pentru promovarea in functia de Infirmier
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Registrator Medical si Operator Calculator I
arrow   Rezultat final examen pentru promovarea in functia de Economist Grad II
arrow   Rezultat (proba scrisa) examen pentru promovarea in functia de Registrator Medical si Operator Calculator I
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru pentru promovarea in functia de Economist Gr.II
arrow   Rezultat examen pentru pentru promovarea in functia de Asistent Medical cu studii PL si Asistent Medical cu studii superioare
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru pentru promovarea in functia de Registrator Medical si Operator I
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru pentru promovarea in functia de Registrator Medical
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Infirmiera
arrow   Rezultat (proba scrisa) examen pentru promovarea in functia de Economist Gr.I la Serviciul RUNOS
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Asistent Medical
arrow   Rezultat examen pentru promovarea in functia de Sofer I la Serviciul Judetean de Medicina Legala
arrow   Rezultat verificare dosare examen pentru promovarea in functia de Economist Gr.I la Serviciul RUNOS
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Neonatologie
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant, Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat contestatie proba interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant, Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Sofer II - Serviciul Administrativ, Aprovizionare - Transport
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Referent Debutant - Serviciul Administrativ, Aprovizionare - Transport
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Sofer II - Serviciul Administrativ, Aprovizionare - Transport
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate Debutant - Serviciul Aprovizionare - Transport
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Inginer Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Inginer Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Inginer Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Referent de Specialitate Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Sofer II
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Instalator
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Inginer Debutant
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Instalator
arrow   Rectificare centralizator rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Instalator
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Instalator
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Instalator
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal cu nivel de studii superioare
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru promovarea in functia de Asistent Medical Principal Generalist cu nivel de studii superioare
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa examen pentru promovare in functia de Logoped Principal
arrow   Rezultat examen pentru promovare in functia de Infirmier
arrow   Rezultat final concurs pentru promovare in functia de Asistent Medical - Laborator Analize Medicale
arrow   Rezultat final concurs pentru promovare in functia de Asistent Medical
arrow   Rezultat final concurs pentru promovare in functia de Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist ATI
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialiatea Medicina Interna
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Oftalmologie
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Registrator Medical Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru promovare Asistent Medical
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Registrator Medical Debutant
arrow   Rezultat final (proba practica si interviu) concurs pentru ocupare post Maseur
arrow   Rezultat proba interviu concurs pentru ocupare post Maseur
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist
arrow   Rezultat proba practica concurs pentru ocupare post Maseur Debutant
arrow   Erata la rezultate finale Asistenti Medicali Debutanti
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Maseur
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistenti Medicali Debutanti si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Liftier IV
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant si Asistent Medical Principal
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Liftier IV
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Medic Specialist
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Liftier IV
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Rezultat solutionare contestatii dosare concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Muncitor Calificat IV (liftier)
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Registrator Medical Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Consilier Juridic Debutant
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician I
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat Electrician I
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Medic Specialist
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician I
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Calificat I - Electrician I
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Rezultat contestatie proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant PL si post Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant PL si post Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat recorectare lucrare scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant PL si post Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare post Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat proba scrisa concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant PL si post Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant PL si post Asistent Medical Principal PL
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Rezultat contestatie concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Rezultat (proba interviu) concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat (proba interviu) concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare posturi Liftier IV
arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat (interviu) concurs pentru ocupare posturi Liftier IV
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Infirmier Debutant
arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs pentru ocupare posturi Liftier IV
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare posturi Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat (interviu) concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Liftier IV
arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Deratizor, Desinsector, Deparazitor
arrow   Rezultat (interviu) concurs pentru ocupare post Deratizor, Desinsector, Deparazitor
arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs pentru ocupare post Deratizor, Desinsector, Deparazitor
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant la sectia ATI
arrow   Rezultat interviu concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant la sectia ATI
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Boli Infectioase
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant specialitatea Farmacie
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Muncitor Necalificat
arrow   Rezultat contestatii concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant specialitatea Farmacie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Sef Sectie (sectia Ortopedie si Traumatologie)
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Sef Laborator (Laborator Explorari Functionale)
arrow   Comunicare rezultat procedura selectie partener transnational in vederea aplicarii unei cereri de finantare pentru proiecte implementate in cadrul POCU 2014-2020
arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant (sectia ATI)
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Unitate Primire Urgente)
arrow   Rezultat (interviu) concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat contestatii (proba scrisa) concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Gastroenterologie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Biolog la Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale
arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant specialiatea Farmacie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala
arrow   Rezultat verificare dosare concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant specialitatea Medicina Generala
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (sectiile Obstetrica Ginecologie I si Obstetrica Ginecologie II )
arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs pentru ocupare post Electrician I
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic Rezident specialitatea Reumatologie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (sectia Chirurgie si Ortopedie Infantila)
arrow   Rezultat dosare concurs pentru ocupare post Asistent Medical Debutant specialitatea Farmacie
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (ATI)
arrow   Rezultat (interviu) concurs pentru ocupare post Electrician I
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Sectia Chirurgie Generala)
arrow   Rezultat (interviu) concurs/examen pentru ocuparea functiei Medic Sef
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Farmacist
arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs pentru ocupare post Electrician I
arrow   Rezultat (interviu) concurs / examen pentru ocuparea functiei de Medic Sef
arrow   Rezultat final concurs pentru ocupare post Medic specialitatea Medicina Generala, Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala si DRG
arrow   Rezultat verificare dosare concurs Electrician
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Sectia Obstetrica Ginecologie II)
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Sectia Urologie)
arrow   Rezultat verificare dosare concurs Medic Sef Sectie / Laborator
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Serviciul de Anatomie Patologica)
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Sectia Neonatologie)
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie)
arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Sectia Pediatrie)

arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Sectia Nefrologie)

arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Sectia Pneumologie)

arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Sectia Cardiologie)

arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de Medic Sef (Laborator Analize Medicale)

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Medici, Farmacist, Biolog

arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiilor de Medic Sef (sectia Oncologie Medicala)

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Brancardieri

arrow   Rezultat final concurs pentru ocuparea functiilor de Medic Sef (sectia Neurologie)

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs Brancardieri

arrow   Rezultat contestatie (proba scrisa) concurs Brancardieri

arrow   Rezultat (interviu) concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs pentru ocuparea functiilor de Medic Sef

arrow   Rezultat contestatie (proba scrisa) concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs pentru ocuparea functiilor de Medic Sef

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Brancardieri

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs pentru ocuparea functiilor de Medic Sef

arrow   Rezultat (interviu) concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat contestatie (proba scrisa) concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Brancardieri

arrow   Rezultat contestatie (proba scrisa) concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Sef Sectie / Serviciu / Laborator

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat final verificare dosare concurs Medici si Farmacist

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Medici si Farmacist

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Lacatus Mecanic I, Liftier IV

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Inginer Specialist IA

arrow   Rezultat (interviu) concurs Lacatus Mecanic I, Liftier IV

arrow   Rezultat (interviu) concurs Inginer Specialist IA

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Lacatus Mecanic I, Liftier IV

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Inginer Specialist IA

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Lacatus Mecanic I, Liftier III, Liftier IV

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Inginer Specialist IA

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Fizician Medical Debutant

arrow   Rezultat contestatie (interviu) concurs Fizician Medical Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs Fizician Medical Debutant

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Fizician Medical Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Fizician Medical Debutant

arrow   Rezultat concurs Medic Specialist specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Kinetoterapeut Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs Kinetoterapeut Debutant

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Asistenti Medicali Debutanti

arrow   Rezultat contestatie (proba scrisa) concurs Kinetoterapeut Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs Asistenti Medicali Debutanti

arrow   Rezultat contestatie (proba scrisa) concurs Asistenti Medicali Debutanti

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Kinetoterapeut Debutant

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Asistenti Medicali Debutanti

arrow   Rezultat concurs Biolog Debutant

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Asistent Medical Principal si Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs Asistent Medical Principal si Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Kinetoterapeut Debutant

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Brancardieri

arrow   Rezultat concurs Medic specialitatea Gastroenterologie

arrow   Rezultat contestatii (interviu) concurs Brancardier

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistenti Medicali Debutanti specialitatea Laborator

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Asistent Medical Principal si Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs Brancardier

arrow   Rezultat recorectare proba scrisa concurs Brancardier

arrow   Rezultat proba scrisa concurs Brancardier

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistent Medical Principal si Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs Infirmier si Infirmier Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Medici si Farmacisti

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Brancardieri

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat (interviu) concurs Asistenti Medicali Debutanti

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Asistenti Medicali Debutanti

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Infirmiera Debutant / Infirmiera

arrow   Rezultat (interviu) concurs Asistenti Medicali Debutanti

arrow   Rezultat contestatie concurs Asistenti Medicali Debutanti

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistenti Medicali Debutanti

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Asistenti Medicali Debutanti PL

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistenti Medicali Debutanti PL

arrow   Rezultat final verificare dosare concurs Medici si Biologi

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Medici si Biologi

arrow   Rezultat (proba scrisa) concurs Asistent Medical Debutant Laborator

arrow   Rezultat concurs Director Ingrijiri

arrow   Rezultat concurs Director Medical

arrow   Rezultate verificare dosare concurs Asistenti Medicali Debutanti specialitatea Laborator

arrow   Rezultate verificare dosare concurs Director Medical si Director de Ingrijiri

arrow   Rezultat proba scrisa concurs Asistent Medical Principal

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat solutionare contestatii proba scrisa concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat proba scrisa concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistent Medical Principal

arrow   Rezultat solutionare contestatii la proba de selectie a dosarelor pentru concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat interviu concurs Asistent Medical Principal

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistent Medical Debutant

arrow   Rezultat proba scrisa concurs Asistent Medical Principal

arrow   Rezultat solutionare contestatii proba scrisa concurs Brancardieri

arrow   Rezultat proba scrisa concurs Brancardieri

arrow   Rezultat final (proba scrisa si interviu) concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Asistent Medical Principal

arrow   Rezultat interviu concurs Infirmier, Infirmier Debutant

arrow   Rezultat recorectare lucrari scrise concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat proba scrisa concurs Infirmier Debutant

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Brancardieri

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Infirmiere

arrow   Rezultat final concurs sofer

arrow   Rezultat interviu concurs sofer

arrow   Rezultat final concurs Manager

arrow   Rezultat concurs Sofer

arrow   Rezultat test grila la examenul pentru ocuparea postului de Manager

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Sofer

arrow   Rezultat verificare dosare concurs Manager

arrow   Rezultat final concurs Consilier Juridic IA

arrow   Rezultat interviu concurs Consilier Juridic IA

arrow   Rezultat proba scrisa concurs Consilier Juridic IA

arrow   Rezultat verificare dosare de concurs post vacant Consilier Juridic IA

arrow   Rezultat final concurs Arhivar

arrow   Rezultat interviu concurs Arhivar

arrow   Rezultat contestatie concurs Arhivar

arrow   Rezultat proba scrisa concurs Arhivar

arrow   Rezultate verificare dosare concurs Arhivar

arrow   Rezultat final concurs Sef Birou la Biroul Salarizare din cadrul Serviciului RUNOS

arrow   Rezultat final concurs Sef Birou la Biroul Juridic si Relatii Publice

arrow   Rezultat interviu concurs Sef Birou la Biroul Salarizare din cadrul Serviciului RUNOS

arrow   Rezultat interviu concurs Sef Birou la Biroul Juridic si Relatii Publice

arrow   Rezultat proba scrisa concurs sef birou la Biroul Salarizare din cadrul Serviciului RUNOS

arrow   Rezultat proba scrisa concurs sef birou la Biroul Juridic si Relatii cu Publicul

arrow   Rezultate verificare dosare concurs Sef Birou Salarizare

arrow   Rezultate selectie dosare concurs Sef Birou Juridic si Relatii cu Publicul

arrow   Rezultate finale concurs asistent medical debutant PL

arrow   Rezultate finale concurs asistent medical debutant PL

arrow   Rezultate interviu concurs asistenti medicali debutant PL

arrow   Rezultate interviu concurs asistent medical debutant PL

arrow   Rezultate proba scrisa concurs asistent medical debutant

arrow   Rezultate proba scrisa concurs asistenti medicali

arrow   Rezultate verificare dosare concurs 17.11.2015

arrow   Rezultate verificare dosare concurs 16.11.2015

arrow   Rezultate contestatii interviu arhivar

arrow   Rezultate interviu concurs arhivar

arrow   Rezultate interviu concurs arhivar

arrow   Rezultate contestatii arhivar

arrow   Rezultate proba scrisa arhivar

arrow   Rezultat final concurs auditor

arrow   Rezultat interviu concurs auditor

arrow   Rezultate proba scrisa concurs auditor

arrow   Rezultate verificare dosare medici

arrow   Rezultate finale concurs economisti
arrow   Rezultat interviu concurs economist
arrow   Rezultate nominale economist gradul I la Biroul financiar

arrow   Rezultate nominale interviu concurs economist specialist I

arrow   Rezultate finale concurs secretar
arrow   Rezulat contestatie interviu concurs secretar
arrow   Rezultat interviu secretar debutant
arrow   Rezultate contestatii proba scrisa secretar
arrow   Rezulate proba scrisa secretar
arrow   Rezultate contestatii selectie dosare secretar
arrow   Rezultat verificare dosare concurs post de secretar
arrow   Rezultatate verificare dosare concurs asistenti medicali, psiholog stagiar, autopsier debutant
arrow   Rezultate proba scrisa asistenti medicina generala
arrow   Rezulate proba scrisa asistenti medicali balneofizioterapie
arrow   Rezultate proba scrisa asistenti nutritie si dietetica
arrow   Rezultate proba scrisa autopsier
arrow   Rezultate verificare dosare concurs medici
arrow   Rezulate interviu asistenti medicina generala
arrow  

Centralizator nominal cu rezultate proba interviu BFT

arrow   Rezultate finale asistenti medicina generala
arrow   Rezultate contestatii proba scrisa psihologi
arrow   Rezultate interviu asistenti nutritie si dietetica
arrow   Rezultate proba scrisa psihologi
arrow   Rezultate finale asistent medical balneofizioterapie
arrow   Rezultate interviu autopsier
arrow   Rezultate finale autopsier
arrow   Rezultate interviu pshihologi
arrow   Rezultate finale concurs asistenti nutritie si dietetica
arrow   Rezultate finale verificare dosare concurs medici
Copyright SPJ Slatina 2013. Termeni si conditii Pagina principala | Management si structura | Ambulatoriu spital | Sectii clinice | Pagina pacientului | Contact
 
>