Pagina principala
Sistemul informatic
C.A.S. Olt
Venituri/Cheltuieli
Declaratii avere
Dotari Spital
Proiecte in derulare
Contact
Management si Structura
Ambulatoriu Spital
Sectii Clinice
Laborator Analize Medicale Ambulatoriu
Despre noi

C.A.S. Olt
Documente contract
Pentru o transparenta totala va punem la dispozitie documente ce confirma legatura noastra cu Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Olt.
  Contract de furnizare servicii medicale spitalicesti
  ACT ADIŢIONAL nr. 76/18.04.2023 la Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr. A6/27.08.2021
  Act Adiţionalnr. 40 /21.04.2023 la contractul nr. CH/6/30.07.2021
  Act adiţional nr./26.04.2023 la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. H/6/30.07.2021
  Act adiţional nr.90/31.03.2023 la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. H/6/30.07.2021
 
 
Pentru a sti exact unde trebuie sa va adresati, gasiti aici informatii ale compartimentelor din cadrul spitalului nostru.
Tarife:
  Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice
  Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice
  Pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinica Medicina Fizica si de Reabilitare
 
CONTRACT INCHEIAT CU C.A.S. OLT

In acest spital se acorda asistenta medicala de specialitate pentru toti pacientii judetului Olt in regim de contract cu C.A.S. Olt sau in regim de plata.

De asemenea, aici se desfasoara activitatea didactica pentru pregatirea medicilor stagiari, medicilor rezidenti si asistentilor medicali.

Noua structura a Spitalului, existenta de medici specialisti, structura complexa de specialitati medico-chirurgicale, completarea echipamentului de diagnostic si terapie, speram sa consolideze statutul unitatii de Spital general, capabil sa acorde asistenta medicala de specialitate, inclusiv pentru cazurile grave din judet care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale.
    Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Olt:

Principalele atributii ale CAS Olt, conform statutului propriu sunt:

administreaza impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Fondul de Asigurari Sociale de Sanatate;

controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

participa la acreditarea medicilor si a personalului sanitar care poate fi admis sa lucreze in sistemul de asigurari sociale de sanatate;

incheie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in limita conditiilor prevazute de contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;

deconteaza furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, contravaloarea serviciilor contractate si prestate asiguratilor, pe baza formularelor de raportare, stabilite prin ordin al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

efectueaza sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere a asiguratilor si de evaluare a interesului manifestat de catre acestia fata de calitatea serviciilor medicale;
Copyright SPJ Slatina 2013 - 2023. Termeni si conditii Pagina principala | Management si structura | Ambulatoriu spital | Sectii clinice | Despre noi | Contact