Pagina principala
Sistemul informatic
C.A.S. Olt
Venituri/Cheltuieli
Declaratii avere
Dotari Spital
Proiecte in derulare
Contact
Management si Structura
Ambulatoriu Spital
Sectii Clinice
Laborator Analize Medicale Ambulatoriu
Despre noi

Informatii de Interes Public
 
    FORMULARE UTILE

Reclamatie administrativa

Cerere informatii de interes publicLista functii si venituri salariale

30 Septembrie 2017 (aferente August 2017)

31 Martie 2018 (aferente Februarie 2018)

30 Septembrie 2018 (aferente August 2018)

29 Martie 2019 (aferente Februarie 2019)

30 Septembrie 2019 (aferente August 2019)

31 Martie 2020 (aferente Februarie 2020)

30 Septembrie 2020 (aferente August 2020)

31 Martie 2021 (aferente Februarie 2021)

Anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017)

Anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018)

Anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019)

Anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2020)

      PROGRAM AUDIENTE

Manager
Miercuri si Vineri, intre orele 12:00 - 14:00

Director Medical
Marti si Joi, intre orele 12:00 - 14:00

Director Financiar
Marti si Joi, intre orele 11:00 - 13:00

Director Ingrijiri
Miercuri si Vineri, intre orele 12:00 - 14:00PROGRAM DE FUNCTIONARE

Administrativ
08:00 - 16:00

Ambulatoriu
Conform contractului incheiat cu CAS OLT

Sectii medicale
PermanentPersoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice

Consilier Juridic Militaru Andreea

Legislatie conform legii 544/2001

Alte informatii de interes public

Legea-46-2003-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Legea-62-2011-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Legea-153-2017-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Legea-282-2005-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Legea-544-2001-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Legea-677-2001-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Norma-din-2006-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12 (1)
Norma-din-2006-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12 (2)
Norma-din-2006-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Norma-din-2016-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Norme-metodologice-din-2002-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordinul-52-2002-m-of-383-din-05-iun-2002
Ordinul-375-2006-m-of-373-din-02-mai-2006
Ordinul-400-2015-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordinul-921-2006-m-of-673-din-04-aug-2006
Ordinul-975-2012-m-of-689-din-05-oct-2012
Ordinul-1100-2005-m-of-1114-din-09-dec-2005
Ordinul-1101-2016-m-of-791-din-07-oct-2016
Ordinul-1141-2007-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordinul-1374-2016-m-of-984-din-07-dec-2016
Ordinul-1384-2010-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordinul-1502-2016-m-of-1-din-03-ian-2017
Ordinul-1706-2007-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12 (1) (1)
Ordinul-1706-2007-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12 (1)
Ordonanta-18-2009-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordonanta-27-2002-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordonanta-urgenta-162-2008-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Regulament-din-2004-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Regulament-din-2009-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12

     
Date contact Spital
Regulament de Organizare si Functionare
Sursele financiare, Bugetul si Bilantul Contabil
Programele si strategiile spitalului
Structura organizatorica
          Administrativ
          Sectii clinice
          Ambulatoriu
          Laborator Analize Medicale
Lista documentelor de interes public:
          ROF
          CCM
          ROI
          Decizii
          Hotarari Comitet Director
          Organigrama
          Stat de functii
          Rapoarte de audit public intern
          Lista tuturor functiilor din spital care sa cuprinda tot ceea ce prevede art.33 al.(1) din Legea 153/2017
          Anunturi concurs posturi si rezultate
          Comunicate de presa
Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii
          Acte financiar-contabile
          Acte specifice activitatii de resurse umane
          Acte medicale ale pacientilor
          Contracte de achizitii publice (conform art. 111 din legea 544/2001, spitalul, în calitate de autoritate contractantă, are obligația să pună la dispoziția persoanei fizice sau juridice interesate, în condițiile prevăzute la art. 7 din aceeași lege, contractele de achiziții publice)
          Decizii
          Comunicate de presa
          Contractele de management și actele adiționale
          Dispoziții privind constituirea diverselor comisii
Modalitati de contestare a deciziei spitalului, în situatia în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
          1. conform art. 21 al. (2) din Legea 544/2001, se poate depune reclamație la conducătorul spitalului în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată (anexa nr. 5 și 6 din HG 478/2016):
          2. conform art. 22 al. (1) din Legea 544/2001, persoana vătămată poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din aceeași lege.
Copyright SPJ Slatina 2013. Termeni si conditii Pagina principala | Management si structura | Ambulatoriu spital | Sectii clinice | Despre noi | Contact