Pagina principala
Sistemul informatic
C.A.S. Olt
Venituri/Cheltuieli
Declaratii avere
Dotari Spital
Proiecte in derulare
Contact
Management si Structura
Ambulatoriu Spital
Sectii Clinice
Laborator Analize Medicale Ambulatoriu
Despre noi

Informatii de Interes Public
REGLEMENTAREA ACCESULUI MASS-MEDIA ÎN SPITAL
Se realizează în conformitate cu Procedura privind ACCESUL ȘI COMUNICAREA CU MASS - MEDIA ÎN SPITAL COD PS-CI-02, astfel :
  accesul în incinta Spitalului Județean de Urgență Slatina este permis numai reprezentanților mass-media acreditați, pe baza documentului de identitate și numai cu acordul managerului;
  delegații mass-media au obligația de a se prezenta la poarta instituției/secretariat pentru identificare;
  personalul de la pază va solicita cartea de identitate a reprezentanților massmedia, ordinul/legitimația de serviciu;
  personalul de la pază va anunța conducerea unității prin secretariatul instituției; despre prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul spitalului, nepermițându-se intrarea acestora până nu vor fi însoțiți de reprezentantul conducerii spitalului;
  delegatul spitalului însoțește reprezentanții mass-media pe durata prezenței acestora în spital;
  reprezentanții mass-media au acces numai cu acordul managementului spitalului, care va nominaliza în mod explicit locurile în care pot filma sau persoanele cărora le pot lua interviu, cu respectarea dreptului la intimitate al pacientului;
  niciun reprezentant mass-media nu are voie să pătrundă în secțiile spitalului pentru efectuarea vreunei înregistrări audio, video sau fotografiere decât cu acordul conducerii după o solicitare prealabilă scrisă, iar înregistrările și fotografierea se va face cu acordul persoanei implicate sau a aparținătorilor acesteia;
  realizarea unui interviu cu conducerea spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări scrise prealabil și depusă la purtătorul de cuvânt al spitalului și care va trebui să primească avizul conducerii;
  filmarea în cadrul spitalului este permisă doar cu acordul conducerii și a persoanelor implicate;
  toate informațiile referitoare la activitatea desfășurată în spital vor fi furnizate mijloacelor mass-media de către purtătorul de cuvânt al spitalului;
  In cazul in care datele solicitate pot fi furnizate de o alta persoana, acesta poate angaja discutia la caz dupa prealabila informare a purtatorului de cuvant si a managerului spitalului.
 
    FORMULARE UTILE

Reclamatie administrativa

Cerere informatii de interes publicLista functii si venituri salariale

30 Septembrie 2017 (aferente August 2017)

31 Martie 2018 (aferente Februarie 2018)

30 Septembrie 2018 (aferente August 2018)

29 Martie 2019 (aferente Februarie 2019)

30 Septembrie 2019 (aferente August 2019)

31 Martie 2020 (aferente Februarie 2020)

30 Septembrie 2020 (aferente August 2020)

31 Martie 2021 (aferente Februarie 2021)

30 Septembrie 2021 (aferente August 2021)

23 Martie 2022 (aferente Februarie 2022)

28 Septembrie 2022 (aferente August 2022)

22 Martie 2023 (aferente Februarie 2023)

29 Septembrie 2023 (aferente August 2023)

31 Martie 2024 (aferente Februarie 2024)

Anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2017)

Anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018)

Anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019)

Anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 pentru anul 2020)

Anul 2021

Raport de Evaluare a Implementării Legii nr.544/2001 (pentru anul 2021)

Anul 2022

Raport de Evaluare a Implementării Legii nr.544/2001 (pentru anul 2022)

      PROGRAM AUDIENTE

Manager
Miercuri, intre orele 10:00 - 13:00

Director Medical
Marti si Joi, intre orele 12:00 - 14:00

Director Financiar
Marti si Joi, intre orele 11:00 - 13:00

Director Ingrijiri
Miercuri si Vineri, intre orele 12:00 - 14:00PROGRAM DE FUNCTIONARE

Administrativ
08:00 - 16:00

Ambulatoriu
Conform contractului incheiat cu CAS OLT

Sectii medicale
PermanentPersoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice

Olteanu Catalin
email: catalin.olteanu@spjslatina.ro

Legislatie conform legii 544/2001

Alte informatii de interes public

Legea drepturilor pacientului nr 46 din 2003 - reactualizată noiembrie 2023
OMS 1410/2016- Norme de aplicare a Legii 46/2003 actualizate iulie 2023
Regulamentul UE 679 din 2016
Legea nr. 62 din 2011 actualizată la data de 26 mai 2022
Legea-153-2017-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Legea nr.282 din 2005 actualizată la data de 14 aprilie 2022
Legea-544-2001-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Norma-din-2006-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12 (1)
Norma-din-2006-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12 (2)
Norma-din-2006-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Norme-metodologice-din-2002-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordinul-52-2002-m-of-383-din-05-iun-2002
Ordinul-375-2006-m-of-373-din-02-mai-2006
Ordinul-400-2015-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordinul-921-2006-m-of-673-din-04-aug-2006
Ordinul-975-2012-m-of-689-din-05-oct-2012
Ordinul-1100-2005-m-of-1114-din-09-dec-2005
Ordinul-1101-2016-m-of-791-din-07-oct-2016
Ordinul-1141-2007-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordinul-1374-2016-m-of-984-din-07-dec-2016
Ordinul-1384 din 2010 actualizat la data de 4 februarie 2022
Ordinul-1502-2016-m-of-1-din-03-ian-2017
Ordinul-1706-2007-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12 (1)
Ordonanța nr 18 din 2009 actualizată la data de 10 decembrie 2021
Ordonanta-27-2002-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordonanța de Urgență nr 162 din 2008 actualizată la data de 8 noiembrie 2021
Regulament-din-2004-forma-sintetica-pentru-data-2017-09-12
Ordinul Ministrului Sănătății nr 1500 din 2009 actualizat la data de 8 noiembrie 2021
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 487/2020 actualizat la data de 20 aprilie 2022
Legea nr 95/2006 actualizată la data de 31 ianuarie 2023
HG 123 din 2002 privind Normele de aplicare ale Legii nr 544 din 2001 - revizuite la data de 28 iunie 2022
HG nr. 657 din 2022
Legea 367_2022 privind dialogul social
ORDIN Nr.600/2018 privind aprobarea Codului controluluiintern managerial al entitatilor publice
OMS 443/ 2019 privind protocolul național de triaj al pacienților din structurile de urgențe

     
Plan de redresare al SJU Slatina 2021
Plan de rezilienta al SJU Slatina 2021
Date contact Spital
Regulament de Organizare si Functionare
Sursele financiare, Bugetul si Bilantul Contabil
Programele si strategiile spitalului
Structura organizatorica
          Administrativ
          Sectii clinice
          Ambulatoriu
          Laborator Analize Medicale
Lista documentelor de interes public:
          ROF
          CCM
          Regulamentul Intern
          Decizii
          Hotarari Comitet Director
          Organigrama
          Stat de functii
          Rapoarte de audit public intern
          Lista tuturor functiilor din spital care sa cuprinda tot ceea ce prevede art.33 al.(1) din Legea 153/2017
          Anunturi concurs posturi si rezultate
          Comunicate de presa
          Lista de Investiții pentru anul 2022
          Programul de Investiții actualizat pe anul 2023
Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii
          Acte financiar-contabile
                    Bilanțul la data de 31.12.2022
                    Contul de Execuție a Bugetului Instituțiilor                        Publice – Cheltuieli – 31.12.2022
                    Bilanțul la data de 31.12.2021
                    Contul de Execuție a Bugetului Instituțiilor
                       Publice – Cheltuieli – 31.12.2021

          Acte specifice activitatii de resurse umane
          Acte medicale ale pacientilor
          Contracte de achizitii publice (conform art. 111 din legea 544/2001, spitalul, în calitate de autoritate contractantă, are obligația să pună la dispoziția persoanei fizice sau juridice interesate, în condițiile prevăzute la art. 7 din aceeași lege, contractele de achiziții publice)
          Situatia contractelor in anul 2022
          PAAP 2021 (descarcare arhiva .rar)
          Program Achiziții Publice 2022
          Decizii
          Comunicate de presa
          Contractele de management și actele adiționale
          Dispoziții privind constituirea diverselor comisii
Modalitati de contestare a deciziei spitalului, în situatia în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
          1. conform art. 21 al. (2) din Legea 544/2001, se poate depune reclamație la conducătorul spitalului în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată (anexa nr. 5 și 6 din HG 478/2016):
          2. conform art. 22 al. (1) din Legea 544/2001, persoana vătămată poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din aceeași lege.
Copyright SPJ Slatina 2013 - 2023. Termeni si conditii Pagina principala | Management si structura | Ambulatoriu spital | Sectii clinice | Despre noi | Contact