Pagina principala
Sistemul informatic
C.A.S. Olt
Venituri/Cheltuieli
Declaratii avere
Dotari Spital
Proiecte in derulare
Contact
Management si Structura
Ambulatoriu Spital
Sectii Clinice
Laborator Analize Medicale Ambulatoriu
Despre noi

Chestionar ambulatoriu
Ne puteti contacta la telefoanele de mai jos
Telefoane Centrala   Tel:  0249.431.703
Tel:  0249.431.764
Tel:  0249.431.764
Tel:  0249.436.139
Tel:  0249.431.765
Tel:  0249.436.129
Tel:  0249.431.778
 
ATENTIE ! Poti pierde calitatea de asigurat!

Persoanele care sunt internate in urma unei agresiuni sau a unui accident rutier isi pierd calitatea de asigurat conform Legii nr.96/2006 Art. 313

Pentru a nu plati aceste cheltuieli de spitalizare, persoanele accidentate sau agresate sunt interesate in a cere prin instanta sau pe cale amiabila decontarea sumelor cu spitalizarea de la persoana care le-a accidentat sau agresat.

In cazul in care aceste demersuri nu sunt urmate, spitalul se va indrepta impotriva pacientului pentru a recupera suma datorata. Pacientii in cauza pot aduce dovezi (proces-verbal, rezolutie, sentinta judecatoreasca, citatie etc.) impotriva agresorului si din acel moment, unitatea spitaliceasca se va indrepta impotriva celui care le-a pus sanatatea in pericol.
 

Legea nr.96/2006 Art. 313
Legea reformei in sanatate


(1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subroga în toate drepturile si obligatiile procesuale ale caselor de asigurari de sanatate si dobândesc calitatea procesuala a acestora, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.

(2) Furnizorii de servicii care acorda asistenta medicala prevazuta la alin. (1) realizeaza o evidenta distincta a acestor cazuri si au obligatia sa comunice lunar casei de asigurari de sanatate cu care se afla în relatie contractuala aceasta evidenta, în vederea decontarii, precum si cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate pentru cazurile respective.

 
CHESTIONAR DE SATISFACTIE
PACIENT CONSULTAT IN AMBULATORIU


Stimate pacient,

Deoarece dorim sa imbunatatim calitatea serviciilor medicale oferite persoanelor care beneficiaza de serviciile Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, va rugam sa rezervati cateva minute pentru a raspunde la urmatorul chestionar, care este alcatuit din cateva intrebari simple de evaluare a acestor servicii.

Raspunsurile dvs. sunt importante pentru noi! Va multumim.

    1. Sunteti       barbat
femeie
a
    2. Varsta dumneavoastra este       ani
a
    3. Cum apreciati serviciul "Receptie"?       foarte bun
bun
suficient
nesatisfacator
a
    4. Informatiile primite la "Receptie" au fost       suficiente
insuficiente
a
    5. La ce cabinet din ambulatoriu ati fost consultat?      
a
    6.a. Cum apreciati asistenta medicala primita la nivelul cabinetului de consultatie din partea medicului?       foarte buna
bun
suficienta
nesatisfacatoare
a
    6.b. Cum apreciati asistenta medicala primita la nivelul cabinetului de consultatie din partea asistentei medicale?       foarte buna
bun
suficienta
nesatisfacatoare
a
    7.a. Cum apreciati organizarea in ambulatoriul de specialitate din punct de vedere al orientarii?       buna
nesatisfacatoare
a
    7.b. Cum apreciati organizarea in ambulatoriul de specialitate din punct de vedere al timpului de asteptare?       mult
putin
a
    7.c. Cum apreciati organizarea in ambulatoriul de specialitate din punct de vedere al curateniei?       buna
suficienta
nesatisfacatoare
a
    8. Daca ar fi necesar sa reveniti, ati opta pentru ambulatoriul din spital?       da, in mod cert
probabil ca da
in mod categoric nu
a
    Observatii si sugestii cu privire la aspectele pozitive si/sau negative ale ingrijirii medicale din timpul consultatiei      
a
           
Copyright SPJ Slatina 2013. Termeni si conditii Pagina principala | Management si structura | Ambulatoriu spital | Sectii clinice | Despre noi | Contact